امام صادق علیه السلام:
رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگاه با مردی دست می‌داد، هرگز دست خود را از دست او نمی‌کشید تا اینکه او دستش را از دست حضرت بکشد.