امیرالمؤمنین‌ علی علیه السلام:
پیروزی، با دوراندیشی و اراده پایدار به دست می‌آید.