امیرالمؤمنین‌ علی علیه السلام:
خوش‌بینی، مایه آسایش دل و سلامت دین است.